Onderzoeken

Nieuwsgierigheid is een mooie eigenschap. We kennen de weg in bibliotheken en archieven en we maken graag gebruik van onverwachte bronnen. We hebben veel ervaring in het maken van interviews waarin we heden en verleden met elkaar verbinden. We schrijven graag over cultuureducatie, migratie, cultureel erfgoed, emancipatie, de geschiedenis van een wijk, de geschiedenis van de Nederlandse identiteit. We schrijven voor nieuwsbrieven, tijdschriften en brochures en -als het even kan- een boek.