Zeventig jaar mensbeelden in armenzorg en bijstand

Met een lang essay over 70 jaar mensbeelden, foto’s van uitkeringsgerechtigden & historisch beeldmateriaal, een interview met de toenmalige staatssecretaris Mark Rutte, een artikel over de actuele visie op de klant van vier grote organisaties (SVB, CWI, UWV en VNG) en columns van onder meer (oud)bewindslieden, ambtenaren, politici en sociale partners. Boek ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Divosa (1934-2004). ‘Talentvol en gevaarlijk (2004) werd geschreven door Marjan Beijering en Ellie Smolenaars en is een uitgave van Divosa.

In 2007 deed ik archiefonderzoek voor ‘Lang Leve de AOW’ van Ellie Smolenaars.