Verzamelen

Oral history is geschiedschrijving die gebaseerd is op herinneringen van ooggetuigen, meestal aan de hand van interviews. Een oral history project verzamelt verhalen op een betrouwbare en duurzame manier. Op die manier kunnen zij onderdeel worden van het collectieve geheugen.

Alan Lomax‘Culture is all we are’, zei de muziekverzamelaar Alan Lomax ooit. Zonder cultuur, zonder verhalen, in welke vorm dan ook, zijn we stuurloos. Wat vertellen mensen over hun verleden? Welke verhalen mogen er niet ontbreken in de geschiedschrijving van de stad of van een streek? Ik interview, schrijf, denk mee over het opzetten van oral history projecten.