Op zoek naar het ongerijmde.

Leven en werk van Janwillem van de Wetering

Marjan BeijeringAsoka, eind mei verkrijgbaar in de boekhandel