Oral History

Oral history is geschiedschrijving die gebaseerd is op herinneringen van ooggetuigen, meestal aan de hand van interviews. Een oral history project verzamelt verhalen op een betrouwbare en duurzame manier. Op die manier worden historische bronnen gevormd voor de toekomst. Dat vergt een zorgvuldige voorbereiding waarbij nagedacht wordt over de projectpzet, de wijze waarop interviews worden afgenomen en bewaard en hoe deze later vindbaar zullen zijn.