Oral History

Oral history is geschiedschrijving die gebaseerd is op herinneringen van ooggetuigen, meestal aan de hand van interviews. Een oral history project verzamelt verhalen op een betrouwbare en duurzame manier. Hoe worden beslissingen genomen, welke motieven lagen er aan ten grondslag? Welke gevolgen hadden veranderingen voor de mensen die ermee te maken kregen? Hoe bouwden mensen een nieuw bestaan op in een stad waar ze niets of niemand kenden?