Interviews ten behoeve van beleid

Interviews met medewerkers van de corona-crisisorganisatie over wat er nodig is om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie. In opdracht van Ikidea/GGDGhor).