Stories in Motion – toolkit

Hoe zag de geschiedenis van de Rotterdamse vrouwenbeweging er precies uit en wat heeft ze de afgelopen decennia bereikt? Over het ontstaan van de vrouwenbeweging, de positie van vrouwen in Rotterdam en hun emancipatieproces is nog niet veel geschreven. Toch is het een geschiedenis die niet verloren mag gaan. Om niet alleen de archiefstukken, maar ook de verhalen van de mensen duurzaam op te slaan voor de toekomst, werkte DIG IT UP samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en CLARIAH, Stadsarchief Rotterdam en GeschiedenisLab in het project ‘Stories in Motion’. In dit project werd er door middel van het doen van oral history interviews kennis opgedaan over de geschiedenis van de Rotterdamse vrouwenbeweging. Op basis van de ervaringen van de deelnemers is een toolkit voor het creëren, beschrijven, verrijken en toegankelijk maken van oral history data samengesteld. Het eindresultaat vindt u hier.