Warm Rotterdam

In Rotterdam leven ruim 80.000 mensen in armoede. En dat worden er elke dag meer. Warm Rotterdam wil dat aantal terugbrengen. Met ervaringsdeskundigen en partners ontwikkelen we aanpakken die wél werken. Op verzoek van de wethouder voerden we bijna dertig gesprekken met vertegenwoordigers van informele organisaties in de stad: plekken waar mensen met financiële problemen (im)materieel geholpen worden. De gesprekken resulteerden in het advies ‘Gezien, gehoord en begrepen worden. Waar de stad om vraagt bij de aanpak van armoede en schulden.’ (2023) Op verzoek van apothekers uit de stad inventariseerden we waar Rotterdammers met geldzorgen tegenaan lopen als het gaat om ziektekosten. De resultaten van dat onderzoek werden gepresenteerd op de Warmtetop op 20 november 2023 in Arminius.

Meer weten over Warm Rotterdam? Volg deze link