Warm Rotterdam

In Rotterdam leven ruim 80.000 mensen in armoede. En dat worden er elke dag meer. Warm Rotterdam wil dat aantal terugbrengen. Met ervaringsdeskundigen en partners ontwikkelen we aanpakken die wél werken. Op verzoek van de wethouder voerden we bijna dertig gesprekken met vertegenwoordigers van informele organisaties in de stad: plekken waar mensen met financiële problemen (im)materieel geholpen worden. De gesprekken resulteerden in het advies ‘Gezien, gehoord en begrepen worden. Waar de stad om vraagt bij de aanpak van armoede en schulden.’ (2023)

Meer over Warm Rotterdam weten? Volg de link