IMMATERIEEL ERFGOED VAN DE WEST-KRUISKADE

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland doet onderzoek naar de rol van immaterieel erfgoed in een superdiverse wijk en hoe het proces van erfgoed- en gemeenschapsvorming in zijn werk gaat. Om hier meer zicht op te krijgen, is een casestudy verricht naar de West Kruiskade in Rotterdam. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met de belangrijkste stakeholders die actief zijn op de West-Kruiskade, zoals ondernemers, erfgoedinstellingen en gemeenteambtenaren.

Foto: Fred Kulturushop op de West-Kruiskade

Specifieke aandacht in dit onderzoek was er voor de vraag hoe immaterieel erfgoed geborgd kan worden en hoe hier in beleidsmatig opzicht mee kan worden omgegaan. Een voorlopige conclusie is dat de vorming van een onafhankelijke club van erfgoeddragers, zowel ondernemers als bewoners, zou kunnen helpen bij het borgen van het immaterieel erfgoed in de straat. Het volledige rapport staat op de website van KIEN.