Tien jaar Jeugdzorgbeleid

Op 1 januari 2015 trad de nieuwe Jeugdwet in werking. In samenwerking met het team jeugdzorg van de Stadsregio Amsterdam, stelde Geschiedenislab een digitale publicatie waarin het duidelijk werd gemaakt wat er in tien jaar tijd was gebeurd.

De publicatie Tien jaar jeugdzorgbeleid Stadsregio Amsterdam 2005-2015 was een terugblik op de huidige Wet op de jeugdzorg en de politieke keuzes die zijn gemaakt in de stadsregio. Hoe beoordelen zij die achteraf? Hoe is de Stadsregio Amsterdam omgegaan met hardnekkige problemen, hoe hebben zij de focus op de inhoud behouden en getracht de regeldruk te verminderen? Welke wijze lessen zijn er geleerd in de afgelopen periode?

De publicatie werd vormgegeven door Brigitte van Loon en Christie Haalboom en was onderdeel van ee ndrieluik dat door hetzelfde team werd samengesteld. Het overdrachtsdocument ‘Kinderen veilig laten opgroeien’ verscheen in maart 2014. De publicatie over de Ambtswoninggesprekken, bedoeld om de wachtlijsten te verkleinen, werd gepresenteerd op 23 mei 2014.

In 2014, zie dit blog.