Een familiegeschiedenis in Nieuw-Buinen

Rotterdam Vertelt

Stichting Rotterdam Vertelt (2014) trachtte op verschillende manieren (o.a. met een SRV-bus) verhalen te verzamelen in Rotterdam die anders onbekend zouden blijven. Zo wilden we, samen met enthousiaste vrijwilligers, bronnen verzamelen, de witte plekken in de Rotterdamse geschiedschrijving aanvullen. De website Rotterdam Vertelt was een centraal punt waarop Rotterdammers die verhalen verzamelden en vertelden over hun straat, buurt of wijk een plek kregen. Rotterdam Vertelt organiseerde ook de eerste cursussen oral history en het interviewproject Storia de nhas Pais, dat in 2021 werd afgerond. Het project kreeg een vervolg door het onderzoeksproject Stories in Motion (2021).