Oral history project Gerse Vrouwen

Op de zolder van Dona Daria, centrum voor emancipatie, inclusie en participatie, werd eind 2019 een enorme berg archiefmateriaal gevonden van verschillende vrouwenorganisaties. Dit archiefmateriaal was voor galerie & erfgoedlab DIG IT UP een goede reden om een maatschappelijke expositie te maken rondom vrouwenemancipatie. Samen met het Stadsarchief Rotterdam, Dona Daria en vrijwilligers zijn de archieven bewerkt en duurzaam toegankelijk gemaakt. Tegelijkertijd startte er een oral historyproject Gerse Vrouwen, waarbij vrijwilligers werden getraind en op pad gingen om interviews te maken met vrouwen die actief waren in de vrouwenbeweging in de laatste decennia van de twintigste eeuw.

Geschiedenislab dacht mee over de opzet van het project, gaf workshops oral history en schreef twee achtergrondartikelen ten behoeve van de interviewers en voor het publiek van Dig it Up. Over het project verscheen een artikel in het Archievenblad (2023).

 

Eerdere artikelen

In het Rotterdams jaarboekje van 2015 verscheen een artikel over de Rotterdamse jeugd van Janwillem van de Wetering. In de Parelduiker (voorjaar 2019) schreef ik een artikel over de ontwikkeling van zijn schrijverschap. In datzelfde jaar gaf ik daarover een lezing aan studenten van het Centre for buddhist studies van de Universiteit van Gent.