Immaterieel Erfgoed van de Kruiskade

foto: Fred Kulturushop

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland doet onderzoek naar de rol van immaterieel erfgoed in een superdiverse wijk en hoe het proces van erfgoed- en gemeenschapsvorming in zijn werk gaat. Om hier meer zicht op te krijgen, is een casestudy verricht naar de West Kruiskade in Rotterdam. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met de belangrijkste stakeholders die actief zijn op de West-Kruiskade, zoals ondernemers, erfgoedinstellingen en gemeenteambtenaren. Specifieke aandacht in dit onderzoek was er voor de vraag hoe immaterieel erfgoed geborgd kan worden en hoe hier in beleidsmatig opzicht mee kan worden omgegaan. Een voorlopige conclusie is dat de vorming van een onafhankelijke club van erfgoeddragers, zowel ondernemers als bewoners, zou kunnen helpen bij het borgen van het immaterieel erfgoed in de straat. Het volledige rapport staat op de website van KIEN.

Bureau

Geschiedenislab is een onderneming van Marjan Beijering: maatschappijhistorica en eerstegraads docent geschiedenis, creatief, met organisatiekracht en een groot netwerk. GeschiedenisLab onderzoekt, schrijft, organiseert en geeft les.

‘Culture is all we are’, zei de muziekverzamelaar Alan Lomax ooit. Zonder cultuur, zonder verhalen, in welke vorm dan ook, zijn we stuurloos. Wat vertellen mensen over hun verleden? Welke verhalen mogen er niet ontbreken in de geschiedschrijving van de stad of van een streek? Geschiedenislab interviewt, schrijft en denk mee over het opzetten van historische projecten.

Oral history is daarbij vaak uitgangspunt: geschiedschrijving die gebaseerd is op herinneringen van ooggetuigen, meestal aan de hand van interviews. Een oral history project verzamelt verhalen op een betrouwbare en duurzame manier. Op die manier worden bronnen gevormd die onderdeel kunnen worden van het collectieve geheugen.