Een vergeten president (recensie)

Willem Meiners, Maine, Harding, Holland Mania, The Dutch Touch

Stories in Motion

Hoe zag de geschiedenis van de Rotterdamse vrouwenbeweging er precies uit en wat heeft ze de afgelopen decennia bereikt? Over het ontstaan van de vrouwenbeweging, de positie van vrouwen in Rotterdam en hun emancipatieproces is nog niet veel geschreven. Toch is het een geschiedenis die niet verloren mag gaan. Om niet alleen de archiefstukken, maar ook de verhalen van de mensen duurzaam op te slaan voor de toekomst, werkt DIG IT UP samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en CLARIAH, Stadsarchief Rotterdam en GeschiedenisLab in het project ‘Stories in Motion’. In dit project zal er door middel van het doen van oral history interviews kennis opgedaan worden over de geschiedenis van de Rotterdamse vrouwenbeweging. Op basis van de ervaringen van de deelnemers maken we vervolgens een standaard werkmodel voor het creëren, beschrijven, verrijken en toegankelijk maken van oral history data.

De samenwerking beoogt een versterking van oral history als methode voor erfgoedorganisaties, wetenschappelijke instellingen en individuele interviewers. Bijzondere aandacht gaat uit naar groepen die niet vanzelfsprekend deel uitmaken van de traditionele geschiedschrijving. Meer informatie vindt u hier.