Hoor Haar

Hoor Haar/ Hear Her is een pop-up expo in Het Nieuwe Instituut (tot eind september) over de Feministiese Filmgroep Storing die in de jaren zeventig en tachtig actief was in Rotterdam. Deze expositie is een vervolg op het project Gerse Vrouwen van Dig It Up en bestaat uit drie delen: over het hoe en waarom van Storing; het belang van oral history interviews en beelden van hedendaagse feministes. In opdracht van Galerie en Erfgoedlab Dig It Up en in samenwerking met Anouk van Mil.