Cursus Oral History

Jeugdzorgbeleid Stadsregio Amsterdam

In 2014, zie dit blog.

Jeugdzorgbeleid 2005-2014

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Daarna zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg aan jeugdigen. Voor en in samenwerking met het team jeugdzorg van de Stadsregio Amsterdam, stelde Geschiedenislab een drietal digitale publicaties samen. De publicaties zijn vormgegeven door Brigitte van Loon en Christie Haalboon.

Het overdrachtsdocument ‘Kinderen veilig laten opgroeien’ verscheen in maart 2014 en was bedoeld de wethouders en raadsleden die tot het einde van het jaar deel uitmaakten van het Dagelijks Bestuur en Regioraad.

De publicatie over de ‘Ambtswoninggesprekken, onorthodoxe maatregelen om de wachtlijsten te verkleinen,’ werd gepresenteerd op 23 mei 2014. Hierin vind u een serie interviews met betrokken die aangeven hoe zij terugkijken op die ambtswoninggesprekken.

De publicatie Tien jaar jeugdzorgbeleid Stadsregio Amsterdam 2005-2015 wordt gepresenteerd op 1 december, tijdens de conferentie jeugdzorg. Dan rondt de Stadsregio Amsterdam haar opdrachtgeverschap jeugdzorg af met een terugblik waarin ingegaan wordt op de huidige Wet op de jeugdzorg en de politieke keuzes die zijn gemaakt in de stadsregio. Hoe beoordelen zij die achteraf? Hoe is de Stadsregio Amsterdam omgegaan met hardnekkige problemen, hoe hebben zij de focus op de inhoud behouden en getracht de regeldruk te verminderen? Welke wijze lessen zijn er geleerd in de afgelopen periode?

 

 

De tractoren van Jan Drenthe

Jan Drenthe werd in 1926 geboren in Ter Apel. Twee jaar later verhuisde hij naar Valthermond, waar zijn vader een kleine smederij begon. In 1939 werd Jan van school gehaald omdat hij zijn vader moest helpen: “Mijn broers mochten leren, maar ik was de handigste dunkt mij en moest mijn vader helpen.” Volg de link naar het blog voor het hele verhaal.

 

 

Stichting Rotterdam Vertelt

Armoede

Een interview over armoede voor het project ‘Armoede Live’ (2008). Ellie Smolenaars analyseert daarin hoe armoede ontstaat in een rijke samenleving. Klik hier voor het portret van Irving Eleanora en lees in dit artikel op Vers Beton hoe het hem tien jaar later vergaat. Hoe het is met de andere hoofdpersonen uit Armoede Live leest u in Ellie’s artikel Geslaagd voor bestaanszekerheid, gezakt voor werkzekerheid.

 

 

Lied van je moeder

Redactie