Eindredactie

Eindredactie ‘Op koers naar de toekomst’, meerjarenbeleidsplan Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst (2020)

Eindredactie bundel Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst (2004)

Migranten Informatief- hoofd en eindredactie van nummer 140 en 141 (oktober en december 2001)