Gevaarlijk & talentvol

Zeventig jaar mensbeelden in armenzorg en bijstand

Boek ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Divosa (1934-2004). Hoe veranderde het beeld van uitkeringsgerechtigden in de twintigse eeuw? In dit boek een lang essay van Ellie Smolenaars, historisch beeldmateriaal, een interview met de toenmalige staatssecretaris Mark Rutte. Maar ook de visie van vier grote organisaties (SVB, CWI, UWV en VNG) op uitkeringsgerechtigden. Tenslotte zijn er columns van onder meer (oud)bewindslieden, ambtenaren, politici en sociale partners.

Talentvol en gevaarlijk (2004) werd samengesteld door Marjan Beijering en Ellie Smolenaars en is een uitgave van Divosa.