Immaterieel Erfgoed van de Kruiskade

Bureau

Geschiedenislab is een onderneming van Marjan Beijering: maatschappijhistorica en eerstegraads docent geschiedenis, creatief, met organisatiekracht en een groot netwerk. GeschiedenisLab onderzoekt, schrijft, organiseert en geeft les.

‘Culture is all we are’, zei de muziekverzamelaar Alan Lomax ooit. Zonder cultuur, zonder verhalen, in welke vorm dan ook, zijn we stuurloos. Wat vertellen mensen over hun verleden? Welke verhalen mogen er niet ontbreken in de geschiedschrijving van de stad of van een streek? Geschiedenislab interviewt, schrijft en denk mee over het opzetten van historische projecten.

Oral history is daarbij vaak uitgangspunt: geschiedschrijving die gebaseerd is op herinneringen van ooggetuigen, meestal aan de hand van interviews. Een oral history project verzamelt verhalen op een betrouwbare en duurzame manier. Op die manier worden bronnen gevormd die onderdeel kunnen worden van het collectieve geheugen.