Archievenblad

Vrouwen en feminisme zijn onderbelichte thema’s in de Rotterdamse geschiedenis. Er is relatief weinig aandacht voor de vrouwen die zich tussen 1970 en 2000 hebben ingezet voor het recht op zelfbeschikking, werk, huisvesting, veiligheid op straat en beeldvorming. Oral History kan de lacunes in de archieven van vrouwenorganisaties aanvullen, betoogden we in het Archievenblad (1) 2023.

Eerste studenten Universiteit Twente

Een oral history project van de Universiteit Twente waarbij studenten uit beginperiode van de universiteit (1964-1972) worden geïnterviewd. Het doel is een zo breed mogelijk beeld te vormen van hoe zij het wonen, werken en studeren er op de campus in die tijd ervoeren. Wat waren de verwachtingen van de studenten en hoe pakte dat in de praktijk uit? Wat heeft de opleiding aan de UT en het proces van volwassen worden op de campus hen opgeleverd?
Aan het eind van het project is er een collectie gevormd van ongeveer 20 oral history interviews (audio/video) met de eerste lichting studenten (1964-1980), inclusief toestemming voor opname in archief, metadata, samenvattingen.

Interviews ten behoeve van beleid

Interviews met medewerkers van de corona-crisisorganisatie over wat er nodig is om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie. In opdracht van Ikidea/GGDGhor).

Warm Rotterdam

In Rotterdam leven ruim 80.000 mensen in armoede. En dat worden er elke dag meer. Warm Rotterdam wil dat aantal terugbrengen. Met ervaringsdeskundigen en partners ontwikkelen we aanpakken die wél werken. Op verzoek van de wethouder voerden we bijna dertig gesprekken met vertegenwoordigers van informele organisaties in de stad: plekken waar mensen met financiële problemen (im)materieel geholpen worden. De gesprekken resulteerden in het advies ‘Gezien, gehoord en begrepen worden. Waar de stad om vraagt bij de aanpak van armoede en schulden.’ (2023) Op verzoek van apothekers uit de stad inventariseerden we waar Rotterdammers met geldzorgen tegenaan lopen als het gaat om ziektekosten. De resultaten van dat onderzoek werden gepresenteerd op de Warmtetop op 20 november 2023 in Arminius.

Meer weten over Warm Rotterdam? Volg deze link