Artikelen door marjan

Erfgoedlab DIG IT UP

  DIG IT UP biedt de stad zowel een ontmoetingsplek als bron voor een diverse en volledige geschiedschrijving. Waar erfgoed niet gaat over nostalgie, maar over het op een toegankelijke en laagdrempelige manier creëren van inzicht in wat ons onderscheidt en wat ons bindt. En waar bovenal erkenning is van ieders perspectief op de geschiedenis […]

Workshops oral history

Interactieve workshops voor studenten geschiedenis, maar ook voor medewerkers van erfgoedorganisaties. Over de wijze van interviewen en over hoe je deze interviews een plek kunt geven in de archieven. Voor masterstudenten geschiedenis aan de Erasmus Universiteit (college ‘Rotterdamse/Caribische verhalen’, ‘Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam’, Kinderen van Poolse bevrijders in Breda), het Maritiem Museum (t.b.v. onderzoek naar […]

Archievenblad

Vrouwen en feminisme zijn onderbelichte thema’s in de Rotterdamse geschiedenis. Er is relatief weinig aandacht voor de vrouwen die zich tussen 1970 en 2000 hebben ingezet voor het recht op zelfbeschikking, werk, huisvesting, veiligheid op straat en beeldvorming. Oral History kan de lacunes in de archieven van vrouwenorganisaties aanvullen, betoogden we in het Archievenblad (1) 2023.

Eerste studenten Universiteit Twente

Een oral history project van de Universiteit Twente waarbij studenten uit beginperiode van de universiteit (1964-1972) worden geïnterviewd. Het doel is een zo breed mogelijk beeld te vormen van hoe zij het wonen, werken en studeren er op de campus in die tijd ervoeren. Wat waren de verwachtingen van de studenten en hoe pakte dat […]

Interviews ten behoeve van beleid

Interviews met medewerkers van de corona-crisisorganisatie over wat er nodig is om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie. In opdracht van Ikidea/GGDGhor).

Warm Rotterdam

In Rotterdam leven ruim 80.000 mensen in armoede. En dat worden er elke dag meer. Warm Rotterdam wil dat aantal terugbrengen. Met ervaringsdeskundigen en partners ontwikkelen we aanpakken die wél werken. Op verzoek van de wethouder voerden we bijna dertig gesprekken met vertegenwoordigers van informele organisaties in de stad: plekken waar mensen met financiële problemen […]

Hoor Haar

Hoor Haar, pop-up expo in Het Nieuwe Instituut (tot eind september) over de Feministiese Filmgroep Storing die in de jaren zeventig en tachtig actief was in Rotterdam. Deze expositie is een vervolg op het project Gerse Vrouwen van Dig It Up. Met Anouk van Mil.

Rooie vrouwen

Het oral history project Gerse vrouwen van Dig it up verzamelt verhalen van Rotterdamse vrouwelijke activisten en zorgt ervoor dat deze duurzaam en herbruikbaar worden opgeslagen. Interviewster Inaam al-Jazaeri interviewde Carla Zonneveld, die in de jaren zeventig en tachtig onder andere actief was voor de Rooie Vrouwen, onderdeel van de PvdA. Carla ging op haar […]

Duurzaam verzamelen van verhalen van vrouwen

Het project Gerse vrouwen van Dig it up zorgde ervoor dat de archieven van een vijftal vrouwenorganisaties in Rotterdam, gevonden op een zolder in Rotterdam Noord, gereed gemaakt werden voor het archief. Behalve materiaal van de fusieorganisatie Dona Daria waren er dozen, mappen, vergaderstukken en folders van De Rotterdamse Vrouwenraad, het Vrouwenhuis, de Vrouwenrechtswinkel, Technika […]

Dig It Up – website

In 1986 verscheen het boekje ‘Rotterdam Vrouwenstad’, ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Rotterdamse Vrouwenraad. Daarin werd een beeld gegeven van alle mogelijke groepen die in de stad actief waren: van de Rotterdamse vrouwenraad, het vrouwenhuis en het vrouwengezondheidscentrum tot het vrouwencafe Dot. Welke strategieën hanteerden zij om hun doel te bereiken? In […]